Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 930260

Gemeente Dordrecht

Dossier - 930260

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 930260
Onderwerp Brief van de voorzitter van de Drechtraad over bezoek aan gemeenteraad
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 18-10-2012 12:12:45
   
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 20 november 2012 19:00
Besluit:

De heer Hoogerduijn licht toe dat hij de vorige week door de agendacommissie afgewezen uitnodiging van de voorzitter van de Drechtraad opnieuw heeft laten agenderen gelet op de motie die de fractie WEK hierover heeft ingediend in de afgelopen begrotingsraad. Er ontspint zich een discussie over de vraag of praten over het toekomstperspectief van de Drechtsteden via de partijpolitieke lijn in de Drechtraad moet verlopen of via de lokale lijn. Als blijkt dat een ruime meerderheid voor discussie via de partijpolitieke lijn in de Drechtraad is, trekt de heer Hoogerduijn zijn voorstel in. De agendacommissie dankt de voorzitter van de Drechtraad opnieuw voor zijn uitnodiging en besluit er niet op in te gaan.

Vergadering - Agendacommissie - woensdag 14 november 2012 13:00
Besluit:

De agendacommissie dankt de voorzitter van de Drechtraad voor zijn vriendelijke uitnodiging en besluit af te zien van zijn aanbod om in het laatste kwartaal van 2013 een gesprek te voeren met de gemeenteraad.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 oktober 2012 20:15
Besluit:

De gemeenteraad besluit dit stuk door te geleiden naar de agendacommissie.