Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 929257

Gemeente Dordrecht

Dossier - 929257

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 929257
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties GroenLinks, D66 en PvdA over het stopzetten van steun aan projecten Werkplaats Wielwijk en Atelier Crabbehof (BAF)
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2012 17:02:00
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties GroenLinks, D66 en PvdA over het stopzetten van steun aan projecten Werkplaats Wielwijk en Atelier Crabbehof (BAF)
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 166 - Artikel 40 vragen
Vergadersectie Uitzondering (voor overig, niet zichtbaar)
Gepubliceerd 10-10-2012