Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 929257

Gemeente Dordrecht

Dossier - 929257

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 929257
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties GroenLinks, D66 en PvdA over het stopzetten van steun aan projecten Werkplaats Wielwijk en Atelier Crabbehof (BAF)
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2012 17:02:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 oktober 2012 20:15
Besluit:

De raad besluit de brief ter afhandeling in handen te stellen van de burgemeester. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.