Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 928948

Gemeente Dordrecht

Dossier - 928948

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 928948
Onderwerp Voortzetten beleid inzake vrouwenopvang, daarbij twee knelpunten oplossen en middelen voor de uitvoering daarvan beschikbaar te stellen
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 17-10-2012 14:08:21
Onderwerp Voortzetten beleid inzake vrouwenopvang, daarbij twee knelpunten oplossen en middelen voor de uitvoering daarvan beschikbaar te stellen
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar WHM Wubben, 770 4750
Datum B&W Besluit 09-10-2012
Gerelateerde zaak 871038
Datum verzending 18-10-2012
Agendacommissie 30-10-2012
Adviescommissie nvt
Raad 13-11-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het rijk heeft de doeluitkering Vrouwenopvang/huiselijk geweld omgezet in een decentralisatie-uitkering. Hierdoor zijn de middelen vrij inzetbaar geworden. Tevens is de decentralisatie-uitkering verhoogd. In dit raadsvoorstel wordt u gevraagd om met ingang van 2013 de middelen van deze decentralisatie-uitkering beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het beleid voor de vrouwenopvang/huiselijk geweld . U wordt voorgesteld om:
- Het huidig beleid voor de vrouwenopvang/huiselijk geweld voort te zetten.
- De nieuwe basisvoorzieningen van de vrouwenopvang, die na een intensief veranderingstraject gerealiseerd zijn, te behouden.
- De ketenaanpak huiselijk geweld te professionaliseren en in te richten conform de ketenaanpak overlastgevers.
- Een samenhangend lokaal en regionaal aanbod te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld. - De frontoffice voor het screenen van de meldingen en de mogelijkheden voor de crisisinterventies uit te breiden.
- Een stevige impuls te geven aan de aanpak ouderenmishandeling door bewustwording, signalering en handelingsmogelijkheden te vergroten.
Gepubliceerd 17-10-2012