Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 927984

Gemeente Dordrecht

Dossier - 927984

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 927984
Onderwerp Inspraakreactie van Geelkerken Linskens Advocaten namens A.J. Acoca en M.C. van Heeren op de voorgenomen wijziging Huisvestingsverordering
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2012 17:02:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 880192 Ingekomen brief