Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 926107

Gemeente Dordrecht

Dossier - 926107

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 926107
Onderwerp Vaststellen programmabegroting 2013
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-10-2012 13:44:05
Onderwerp Vaststellen programmabegroting 2013
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 163 - Planning en control cyclus 2013
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4994
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Reedijk
Datum B&W Besluit 03-10-2012
Gerelateerde zaak 872997
Datum verzending 05-10-2012
Agendacommissie 9-10-2012 + 16-10-2012
Adviescommissie 30-10-2012
Raad 13-11-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 11-10-2012