Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 925967

Gemeente Dordrecht

Dossier - 925967

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 925967
Onderwerp Raadsinformatiebrief over zienswijze op Actualisatie Provinciale Structuurvisie
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2012 17:02:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over zienswijze op Actualisatie Provinciale Structuurvisie