Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 925854

Gemeente Dordrecht

Dossier - 925854

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 925854
Onderwerp Vaststellen Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Reeland
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-10-2012 10:52:08
Onderwerp Vaststellen Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Reeland
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4994
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P. Bezemer, 078 770 4831
Datum B&W Besluit 02-10-2012
Gerelateerde zaak 868390
Datum verzending 11-10-2012
Agendacommissie 16-10-2012
Adviescommissie 30-10-2012
Raad 13-11-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op grond van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening dienen bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar te worden herzien. In het interventiedossier bestemmingsplannen van de Brede Doorlichting is afgesproken dat bestemmingsplannen met grote plangebieden worden vastgesteld ter voldoening aan de actualiseringverplichting. Het oudste bestemmingsplan in het nieuwe gebied Reeland is de Dordwijkzone, vastgesteld in december 2003. In de Nota van Uitgangspunten staan de geldende beleidskaders en relevante ruimtelijke wet- en regelgeving genoemd. Tevens worden richtinggevende uitspraken gedaan over het nieuw op te stellen bestemmingsplan Reeland. Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten zal het nieuwe bestemmingsplan worden opgesteld en de procedure doorlopen, waarna het bestemmingsplan door de raad vastgesteld wordt. Het Strategisch Programma Reeland is een doorvertaling van de wijkvisie en bevat achtergrondinformatie over de wijk Reeland. Dit document is gebruikt als basis voor het opstellen van de Nota van Uitgangspunten.
Gepubliceerd 09-10-2012