Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 925091

Gemeente Dordrecht

Dossier - 925091

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 925091
Onderwerp Beschikbaar stellen krediet voor renovatie brug Scheffersplein
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 06-11-2012 10:26:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen krediet voor renovatie brug Scheffersplein Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen krediet voor renovatie Scheffersplein Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen krediet voor renovatie Scheffersplein Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1. Aangepaste gebruiksvoorwaarden Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2. Varianten studie Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad Begrotingswijziging renovatie Scheffersplein Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging Rubriek 7 Renovatie Scheffersplein Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Renovatie brug Scheffersplein B&W besluit
Icoon voor documenttype Beantwoording Technische vragen renovatie Scheffersplein Algemeen
Icoon voor documenttype Verslag van overleg renovatie Scheffersplein gehouden op 16 oktober 2012 Algemeen
Icoon voor documenttype Uitnodiging DO belanghebbende Scheffersplein Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 877363 Raadsbesluit