Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 925064

Gemeente Dordrecht

Dossier - 925064

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 925064
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan De Staart
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2012 17:02:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Bijlage1.NatuurwaardenonderzoekBaanhoekweg1.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage2.Milieuonderzoeken .pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Bijlage3.Kaartmetgeluidzonesindustrielawaai.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 871481 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Regels.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Toelichting.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Verbeelding.pdf Algemeen