Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 925064

Gemeente Dordrecht

Dossier - 925064

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 925064
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan De Staart
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2012 17:02:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 oktober 2012 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.