Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 923558

Gemeente Dordrecht

Dossier - 923558

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 923558
Onderwerp Kennisnemen van indienen projectvoorstel DeltaLife
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2012 16:52:29
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 oktober 2012 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 16 oktober 2012 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 30 oktober 2012.