Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 923558

Gemeente Dordrecht

Dossier - 923558

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 923558
Onderwerp Kennisnemen van indienen projectvoorstel DeltaLife
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2012 16:52:29
Onderwerp Kennisnemen van indienen projectvoorstel DeltaLife
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 150 - Klimaat en duurzaamheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4994
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar ETG Kelder, 078 770 4859
Datum B&W Besluit 11-09-2012
Gerelateerde zaak 860487
Datum verzending 11-10-2012
Agendacommissie 16-10-2012
Adviescommissie nvt
Raad 30-10-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Dit raadsvoorstel gaat in op het "projectvoorstel DeltaLife". De inhoud van dit stuk is daar volledig op gericht. Het instemmen met de verlenging van het MARE project is hier wegens pragmatische redenen aan toegevoegd. De budgetwijziging van het MARE project is goedgekeurd door de subsidiegever Interreg en behoeft nog formele goedkeuring van de gemeenteraad. Sinds 2005 werkt de gemeente Dordrecht met het programma- water als "lead partner" in innovatieprojecten samen met kennispartijen en andere overheden in: 1. het Urban Flood Management Project (UFM), van 2005–2008 subsidiegever: Programma Leven met water; 2. Managing Adaptive REsponses to changing flood risks (MARE), van 2009–2012: subsidiegever InterregIVb Noord Zee. MARE loopt eind 2012 af. Dit betekent voor Dordrecht dat het MARE netwerk niet, of onvolledig benut kan worden voor kansen in lopende projecten en beleidsdossiers. De grote kansen dienen zich nu aan in zowel het project Stadswerven, als Wielwijk. Een vervolg op MARE is DeltaLife en geeft de mogelijkheid een aantal "showcases" voor klimaatadaptatie in Dordrecht in de praktijk te brengen. Daarnaast kan de inbreng aan projecten en beleid ondersteund worden in onder andere het Deltaprogramma, Wielwijk, Stadswerven, beleid buitendijks provincie Zuid-Holland en structuurvisie. Dordrecht zal samen met de Drechtsteden, Waterschap Hollandse Delta, Rotterdam en Amsterdam aan DeltaLife werken. Argumenten voor het indienen van het projectvoorstel DeltaLife: 1. uitvoeringsgeld demonstratieprojecten: Wielwijk en Stadswerven; 2. input en belangenbehartiging in Deltaprogramma; 3. netwerk waterwereld (Learning and Action Alliance); 4. capacity building (intern opleiden); 5. nationale trendsetter/koploper stedelijk klimaatbestendigheidsbeleid met Rotterdam en Amsterdam; 6. profilering; 7. bijdrage aan ontwikkeling University College Dordrecht (UCD). In hoofdstuk 4A worden bovenstaande argumenten verder uitgewerkt.
Gepubliceerd 10-10-2012