Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 921426

Gemeente Dordrecht

Dossier - 921426

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 921426
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie Beter Voor Dordt over coffeeshops en wietpas
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2012 10:22:27
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie Beter Voor Dordt over coffeeshops en wietpas Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording artikel 40 vragen inzake coffeeshops en wietpas Antwoordbrief