Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 921160

Gemeente Dordrecht

Dossier - 921160

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 921160
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Plan Tij
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 02-10-2012 11:28:32
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 oktober 2012 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 16 oktober 2012 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 30 oktober 2012.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 9 oktober 2012 20:15
Besluit:

De raad besluit deze brief te betrekken bij de behandeling van dit onderwerp in de Adviescommissie op 16 oktober 2012