Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 917663

Gemeente Dordrecht

Dossier - 917663

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 917663
Onderwerp Vaststellen wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, GRD (zevende wijziging)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 24-09-2012 09:30:48
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, GRD (zevende wijziging) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, GRD (zevende wijziging) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, GRD (zevende wijziging) ONTWERP WIJZIGINGSBESLUIT DORDRECHT Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype TOELICHTING bij wijzigingsbesluit Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype GRD 8.0 (schone versie).doc Bijlage
Icoon voor documenttype GRD 8.0 (wijzigingen bijhouden).doc Bijlage
Icoon voor documenttype B&Wbesluit vaststellen wijzigingen en aan raad voorleggen B&W besluit
Icoon voor documenttype WIJZGIGINGSBESLUIT ondertekend door BW+BURG incl Toelichting B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 870146 Raadsbesluit