Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 917605

Gemeente Dordrecht

Dossier - 917605

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 917605
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Weeskinderendijk-Laan der VN
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 04-10-2012 10:22:27
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 13 november 2012 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 16 oktober 2012 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit op voorstel van de PvdA de inhoud van deze raadsinformatiebrief te betrekken bij de bespreking van het Grote Project Maasterras op 30 oktober 2012 in de commissie. Vervolgens kan deze brief als ter kennisname-stuk worden geagendeerd voor de raad van 13 november 2012.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 9 oktober 2012 20:15
Besluit:

De raad besluit de brief op verzoek van de fractie PvdA door te geleiden naar de agendacommissie.