Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 917421

Gemeente Dordrecht

Dossier - 917421

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 917421
Onderwerp Brief van de heer H. Ponssen en mevrouw A. Boers over problemen rond mandeligheid in de wijk Plantij
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2012 17:02:14
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 16 oktober 2012 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat de brief voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 9 oktober 2012 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit, op voorstel van de heer Van Verk, het onderdeel uit de brieven dat betrekking heeft op de mandeligheid te betrekken bij de bespreking van de Raadsinformatiebrief over Plan Tij. Hierbij gaat om mandeligheid in het algemeen, is dit een goede vorm van zaken organiseren. Zowel in een woonomgeving als op een bedrijventerrein.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 25 september 2012 14:00
Besluit:

De raad besluit de brief op verzoek van de fracties PvdA en GroenLinks door te geleiden naar de agendacommissie en, voor wat betreft de onderdelen die genoemde in persoon betreffen, naar het presidium.