Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 910219

Gemeente Dordrecht

Dossier - 910219

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 910219
Onderwerp Instemmen met diverse benoemingen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2012 12:06:13
Onderwerp Instemmen met diverse benoemingen
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Benoemingen / Aanwijzingen
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4994
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar HM Hoogstad
Datum B&W Besluit 04-09-2012
Raad 25-9-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De samenstelling van de fractie WD is recent van samenstelling gewijzigd. Deze wijzigingen maken het noodzakelijk om de vertegenwoordiging van de fractie VVD in de Auditcommissie opnieuw vast te stellen en de vrijgekomen positie in het CTOO te vervullen. Mevrouw I. Koene zal de positie van de fractie VVD in de Auditcommissie innemen. De heer D. Pols neemt zitting in het CTOO. U wordt gevraagd om met deze voorgestelde benoemingen In te stemmen.

Gepubliceerd 20-09-2012