Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 906898

Gemeente Dordrecht

Dossier - 906898

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 906898
Onderwerp Brief van de burgemeester aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over opslag biometrische gegevens reisdocumenten (Motie WEK)
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2012 16:05:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 september 2012 20:15
Besluit:

De raad besluit dat met deze brief de zaak onvoldoende is afgehandeld. De burgemeester stuurt een nieuwe brief.