Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 906792

Gemeente Dordrecht

Dossier - 906792

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 906792
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Monitor Antilliaanse Nederlanders in Dordrecht 2012
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 03-09-2012 15:01:21
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 september 2012 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 11 september 2012 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 18 september 2012.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 september 2012 20:15
Besluit:

De raad besluit de raadsinformatiebrief te behandelen in de Adviescommissie van 11 september 2012.