Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 903261

Gemeente Dordrecht

Dossier - 903261

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 903261
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Wielwijk, locatie Westervoeg
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 29-08-2012 09:54:24
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Wielwijk, locatie Westervoeg
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 21-08-2012
Gerelateerde zaak 847184
Datum verzending 06-09-2012
Agendacommissie 11-09-2012
Adviescommissie nvt
Raad 18-09-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van "Wielwijk, sterk en weerbaar" is een nieuw bestemmingsplan opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan een plan dat voorziet in de bouw van 36 woningen aan de Cornelis Evertsenstraat en de aanleg van een nieuwe zuidelijke wijkontsluitingsweg. Op basis van dit voorontwerp is de procedure gestart met een inspraakronde en het vooroverleg. De inspraak en het vooroverleg zijn afgerond. Het bestemmingsplan is gering aangepast. Het bestemmingsplan is vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Over het bestemmingsplan bent u geïnformeerd met raadsinformatiebrieven d.d. 17 januari 2012 (voorontwerp) en 29 mei 2012 (ontwerp). Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te stellen.
Gepubliceerd 29-08-2012