Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 903245

Gemeente Dordrecht

Dossier - 903245

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 903245
Onderwerp Vaststellen 5e herziening bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Brouwersdijk
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 30-08-2012 14:53:08
Onderwerp Vaststellen 5e herziening bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Brouwersdijk
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. van Rijk, 770 4902
Datum B&W Besluit 21-08-2012
Gerelateerde zaak 847286
Datum verzending 06-09-2012
Agendacommissie 11-09-2012
Raad 18-09-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Aan de Brouwersdijk tussen de Aagje Dekenstraat, de H.F. Tollensstraat en de Bilderdijkstraat in Krispijn zal Trivire in totaal 53 woningen realiseren. Het programma is op enkele punten in strijd met het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn. De 5e herziening van dit bestemmingsplan beoogt het programma mogelijk te maken. Het ontwerp van deze herziening heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Wij stellen u voor de herziening vast te stellen.
Gepubliceerd 30-08-2012