Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 903245

Gemeente Dordrecht

Dossier - 903245

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 903245
Onderwerp Vaststellen 5e herziening bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Brouwersdijk
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 30-08-2012 14:53:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 18 september 2012 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 11 september 2012 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 18 september 2012.