Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 902798

Gemeente Dordrecht

Dossier - 902798

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 902798
Onderwerp Vaststellen Voorbereidingsbesluit
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2012 12:04:17
Onderwerp Vaststellen Voorbereidingsbesluit
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. van Rijk, 078 770 4902
Datum B&W Besluit 21-08-2012
Gerelateerde zaak 849962
Datum verzending 23-08-2012
Termijn agenda melding agendacommissie 21/8
Raad 28-08-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Voor het gebied genoemd in de vertrouwelijke notitie en zoals aangegeven op bijgaande tekeningĀ is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Om het nieuwe planologische regime te beschermen is een voorbereidingsbesluit nodig voor die delen van het plangebied waarvoor verouderde bestemmingsplannen gelden. Het voorbereidingsbesluit brengt een aanhoudingsplicht van aanvragen omgevingsvergunning met zich mee.
Gepubliceerd 23-08-2012