Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 896153

Gemeente Dordrecht

Dossier - 896153

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 896153
Onderwerp Raadsinformatiebrief over SPP en ontwikkeling personele bezetting
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2012 12:04:17
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 september 2012 20:15
Besluit:

De raad neemt het voorstel voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Dienstverlening) - dinsdag 28 augustus 2012 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 11 september 2012.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 augustus 2012 20:15
Besluit:

De raad besluit de raadsinformatiebrief te betrekken bij de adviescommissie van 28 augustus 2012 over de Strategische Personeelsplanning.