Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 886792

Gemeente Dordrecht

Dossier - 886792

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 886792
Onderwerp Veiligheidsregio ZHZ: zienswijze op concernbegroting 2013
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2012 12:04:17
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 augustus 2012 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.