Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 882136

Gemeente Dordrecht

Dossier - 882136

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 882136
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aanpak jongerenoverlast Vogelplein
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2012 12:04:17
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 oktober 2012 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - dinsdag 9 oktober 2012 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012.


In het eerste kwartaal 2013 (bijvoorbeeld in een themabijeenkomst) organiseert de raad in gezamenlijkheid met onderwijs, ouders, jongerewerk en andere professionals een consultatie-bijeenkomst over de volgende vraag: "Wat is er in de samenwerking nodig voor de uitvoerende professionals om problemen te voorkomen en vroegtijdig te signaleren, daar waar het gaat om jeugdproblematiek, om te voorkomen dat deze problematiek groter wordt en tot uitval en maatschappelijke overlast leidt."

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 18 september 2012 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit onder voorbehoud het onderwerp 'overlast door jeugd' te agenderen voor een kamer op 9 oktober 2012. Hierbij dienen de genoemde stukken en de memo van de burgemeester als onderligger voor de discussie. Volgende vergadering wordt over deze behandeling definitief besloten bij het vaststellen van de agenda voor 9 oktober.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 11 september 2012 20:30
Besluit:

De voorzitter deelt ter vergadering een memo uit met aanvullende informatie over de situatie op het Heijeplein. Dit stuk wordt aangehouden en in de volgende agendacomissie opnieuw besproken, waarbij deze aanvullende informatie wordt meegenomen.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 augustus 2012 20:15
Besluit:

De raad besluit deze raadsinformatiebrief i.c.m. brief n. van de lijst ingekomen stukken op verzoek van de fracties CDA en PvdA door te geleiden naar de agendacommissie. De PvdA wil graag geïnformeerd worden over het Heijeplein, al dan niet in een besloten adviescommissiekamer.