Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 882085

Gemeente Dordrecht

Dossier - 882085

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 882085
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 5e herziening Wielwijk, locatie Sweersstraat
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 12-07-2012 10:51:10
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 5e herziening Wielwijk, locatie Sweersstraat
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 078 770 4900
Datum B&W Besluit 10-07-2012
Gerelateerde zaak 828863
Datum verzending 26-07-2012
Agendacommissie 21-08-2012
Adviescommissie nvt
Raad 28-08-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader "Wielwijk, sterk en weerbaar" is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de Isaac Sweersstraat. Het bestemmingsplan is opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan een plan dat voorziet in de sloop van een flatgebouw en bouw van 40 woningen aan de Isaac Sweersstraat. Op basis van dit voorontwerp is de procedure gestart met een inspraakronde en het vooroverleg. De inspraak en het vooroverleg zijn afgerond. Het bestemmingsplan is niet aangepast. Het bestemmingsplan is vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld. Over het bestemmingsplan bent u geïnformeerd met raadsinformatiebrieven d.d. 24 januari 2012 (voorontwerp) en 17 april 2012 (ontwerp).
Gepubliceerd 12-07-2012