Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 882085

Gemeente Dordrecht

Dossier - 882085

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 882085
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 5e herziening Wielwijk, locatie Sweersstraat
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 12-07-2012 10:51:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 augustus 2012 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 21 augustus 2012 18:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 28 augustus 2012.