Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 882070

Gemeente Dordrecht

Dossier - 882070

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 882070
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Sterrenburg
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 24-07-2012 11:32:44
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan Sterrenburg Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan Sterrenburg Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan Sterrenburg Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Sterrenburg + ambtshalve wijzigingen” Bijlage
Icoon voor documenttype Plankaart.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting Bijlage
Icoon voor documenttype Regels Bijlage
Icoon voor documenttype zienswijze Nusteling.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype zienswijze Zwemer.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype zienswijze Van Herk.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan Sterrenburg B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 835450 Raadsbesluit