Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 878304

Gemeente Dordrecht

Dossier - 878304

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 878304
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Mobiele Toezichtpost
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 23-08-2012 12:04:17
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 oktober 2012 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - dinsdag 9 oktober 2012 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 11 september 2012 20:30
Besluit:

De agendacommissie besluit deze brief te agenderen voor een kamer op 9 oktober 2012.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 augustus 2012 20:15
Besluit:

De raad besluit de brief door te geleiden naar de Agendacommissie.