Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 878205

Gemeente Dordrecht

Dossier - 878205

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 878205
Onderwerp Vaststellen 4e herziening bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Patersweg
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 24-07-2012 10:24:44
Onderwerp Vaststellen 4e herziening bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn, locatie Patersweg
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4994
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Rijk, 078 770 4902
Datum B&W Besluit 03-07-2012
Gerelateerde zaak 825607
Datum verzending 26-07-2012
Agendacommissie 21-8-2012
Raad 28-8-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het zuidelijke deel van Krispijn zal Trivire 296 woningen, vooral portieketagewoningen, vervangen door 140 eengezinswoningen. De 4e herziening van het bestemmingsplan Oud- en Nieuw Krispijn maakt deze nieuwbouw mogelijk. Deze herziening heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Over het ontwerp zijn 20 gelijkluidende zienswijzen ingediend over het behoud van de beuken aan de Patersweg. Voorgesteld wordt om de zienswijzen gegrond te verklaren en de herziening gewijzigd vast te stellen.
Gepubliceerd 24-07-2012