Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 874433

Gemeente Dordrecht

Dossier - 874433

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 874433
Onderwerp Indienen zienswijze begroting 2013 Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 27-06-2012 14:52:22
Onderwerp Indienen zienswijze begroting 2013 Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar T Santegoeds, 770 4686
Datum B&W Besluit 26-06-2012
Gerelateerde zaak 825506
Datum verzending 28-06-2012
Agendacommissie per mail: 27 juni 2012
Raad 03-07-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het Algemeen Bestuur van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil heeft haar Concept Begroting voor 2013 aangeboden. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen bij deze stukken. Op grond van de ingediende begroting is er geen aanleiding om zienswijzen in te dienen.
Gepubliceerd 27-06-2012