Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 874428

Gemeente Dordrecht

Dossier - 874428

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 874428
Onderwerp Indienen van wensen en bedenkingen betreffende de verzelfstandiging Schouwburg Kunstmin
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 03-07-2012 12:14:20
Onderwerp Indienen van wensen en bedenkingen betreffende de verzelfstandiging Schouwburg Kunstmin
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar F El Haji, 078 770 4135
Datum B&W Besluit 26-06-2012
Gerelateerde zaak 779717
Datum verzending 05-07-2012
Agendacommissie 21-08-2012 en 28-08-2012
Adviescommissie nvt
Raad 11-09-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In uw raadsvergadering van 23 augustus 2011 heeft u via een raadsinformatiebrief kennis genomen van het voornemen van het college van B&W om Schouwburg Kunstmin te verzelfstandigen naar een private stichting. Bij de begrotingsbehandeling 2012 en bij de vaststelling van de beleidsnota cultuur "De kracht van het lokale 2.0" (22 november 2011) is de verzelfstandiging gepositioneerd als onderdeel van de cultuurvisie alsmede de bezuinigingen. In de raadsinformatiebrief van augustus 2011 is geschetst dat u in een later stadium in de gelegenheid wordt gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de verzelfstandiging. Middels dit raadsvoorstel wordt u hiertoe in de gelegenheid gesteld.
Gepubliceerd 03-07-2012