Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 874092

Gemeente Dordrecht

Dossier - 874092

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 874092
Onderwerp Akkoord gaan met inzet SI Middelen Portfolio Duurzaamheid, voor de Biesbosch, voor monitoring en interne duurzaamheid en ten behoeve daarvan krediet beschikbaar te stellen
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Ingekomen/gepubliceerd 27-06-2012 17:46:15
Onderwerp Akkoord gaan met inzet SI Middelen Portfolio Duurzaamheid, voor de Biesbosch, voor monitoring en interne duurzaamheid en ten behoeve daarvan krediet beschikbaar te stellen
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 150 - Klimaat en duurzaamheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt K.A. de Graaf - van Zanten
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4973
Aanspreekpunt e-mail K.de.Graaf@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Y. Stuij, 770 4181
Datum B&W Besluit 12-06-2012
Gerelateerde zaak 810886
Datum verzending 28-06-2012
Agendacommissie per mail: 27juni 2012
Raad 03-07-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In november 2010 heeft u ingestemd met het portfolioplan duurzaamheid. Hierin heeft u tevens ingestemd met het reserveren van € 500.000,-- binnen de Strategische Investeringen voor een aantal inhoudelijke onderwerpen: € 310.000,-- voor de ECD; € 100.000,-- voor de Biesbosch; € 60.000,-- voor monitoring; € 30.000,-- voor interne duurzaamheid. Het betreft eenmalige bedragen in de periode 2010-2015. Voor de ECD heeft u reeds een inhoudelijk voorstel ontvangen; in november 2011 heeft u hiermee ingestemd, inclusief een voorstel tot begrotingswijziging, waarmee de SI-middelen voor de ECD zijn overgeheveld naar de het investerings- en exploitatiebudget van het portfolio duurzaamheid. In voorliggend voorstel lichten wij toe op welke wijze wij de overige SI-middelen willen inzetten, voor de Biesbosch, monitoring en interne duurzaamheid. Dit gaat vergezeld van een begrotingswijziging
Gepubliceerd 27-06-2012