Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 873707

Gemeente Dordrecht

Dossier - 873707

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 873707
Onderwerp Kinderen in Tel: Databoek Kinderen in TelĀ 
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2012 10:43:23
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving (Jeugd) - dinsdag 18 september 2012 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan. De wethouder zegt toe in oktober met een raadsinformatiebrief te komen waarbij de cijfers nader geduid worden en er tevens wordt ingegaan op het rapport van het Nederlands jeugd instituut.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 11 september 2012 20:30
Besluit:

De agendacommissie had reeds besloten dit onderwerp te agenderen. Om logistieke redenen (aanwezigheid van de portefeuillehouder bij andere kamers) is bespreking verschoven van 11 naar 18 september 2012. De gespreksnotitie van de heer Heijkoop zal als basis voor de discussie worden gebruikt.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 21 augustus 2012 18:00
Besluit:

De heren Heijkoop en Schalken geven aan dat de cijfers hun fracties zorgen baren. De agendacommissie besluit op hun verzoek hiervoor één blok in te ruimen en verzoekt de heren met een korte notitie te komen met gerichte bespreekpunten om richting te geven aan het debat. De heer Heijkoop zegt dit toe en zal hierover contact opnemen met BVD.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30
Besluit:

De gemeenteraad besluit deze brief op verzoek van de fracties CDA en BVD door te geleiden aan de agendacommissie.