Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 871477

Gemeente Dordrecht

Dossier - 871477

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 871477
Onderwerp Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fractie WEK over opslag biometrische gegevens
Ingekomen/gepubliceerd 21-06-2012 15:44:11
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2012 14:00
Besluit:

Dit agendapunt is behandeld in het vervolg van de vergadering op 20 juni 2012.


Door de fractie van WEK is een motie ingediend vreemd aan de orde van de dag. De motie is met 16 stemmen voor van fractie WEK, PvdA, CU/SGP, GroenLinks, D66 en VSP tegen 14 stemmen van fractie BVD, VVD en CDA aangenomen.