Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 867364

Gemeente Dordrecht

Dossier - 867364

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 867364
Onderwerp Beschikbaar stellen van het resterende krediet deel post onvoorzien Energiehuis
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 14-06-2012 11:07:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van het resterende krediet deel post onvoorzien Energiehuis. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van het resterende krediet deel post onvoorzien Energiehuis Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van het resterende krediet deel post onvoorzien Energiehuis Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van het resterende krediet deel post onvoorzien Energiehuis Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad BWN 212040 begrotingswijziging Energiehuis post onvoorzien deel 2 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 212040 4 1b begrotingswijziging rubriek 6.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 212040 4 1c begrotingswijziging rubriek 7.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Financiele stand van zaken project Energiehuis Bijlage
Icoon voor documenttype bijlage 2 Toelichting post onvoorzien Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 794613 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 821055 Raadsbesluit