Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 867364

Gemeente Dordrecht

Dossier - 867364

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 867364
Onderwerp Beschikbaar stellen van het resterende krediet deel post onvoorzien Energiehuis
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 14-06-2012 11:07:00
Onderwerp Beschikbaar stellen van het resterende krediet deel post onvoorzien Energiehuis
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Groot project Energiehuis
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. Meijer, 078 770 4272
Datum B&W Besluit 12-06-2012
Gerelateerde zaak 794613
Datum verzending 14-06-2012
Agendacommissie 19-06-2012
Adviescommissie nvt
Raad 26-06-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het raadsvoorstel van januari 2012 (kredietaanvraag post onvoorzien) is toegezegd dat de raad medio 2012 opnieuw geïnformeerd zou worden over de stand van zaken van het project Energiehuis en het verdere verloop van de post onvoorzien voor het bouwkundige gedeelte. Gemeld is dat indien nodig het resterende deel van de post onvoorzien aangevraagd zou worden. Met dit raadsvoorstel brengen we u op de hoogte van de voortgang van bouwkundige gedeelte van het project Energiehuis over het eerste kwartaal van 2012. Tevens vragen we het nog resterende deel van de resterende post onvoorzien voor de bouwkundige werkzaamheden aan.
Gepubliceerd 14-06-2012