Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 867182

Gemeente Dordrecht

Dossier - 867182

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 867182
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ondernemersfonds binnenstad
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 21-06-2012 10:39:35
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 maart 2013 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur) - dinsdag 19 februari 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 12 maart 2013 en de inhoud te betrekken bij de behandeling van de resultaten van het draagvlakonderzoek onder ondernemers.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 3 juli 2012 17:30
Besluit:

De agendacommissie besluit op voorstel van mevrouw Koene hierover een hoorzitting te houden met ondernemers uit de binnenstad om hun ideeën over dit fonds te horen. De voorbereidingsgroep voor deze hoorzitting bestaat uit de dames Koene en De Smoker en de heer Klous en wordt bijgestaan door de heer Vooren van de griffie. Afgesproken wordt dat deze groep nog deze week een datum zal prikken in september of oktober waarop deze hoorzitting plaatsvindt. Deze datum zal dan nog voor het reces door de griffie worden gecommuniceerd aan alle raads- en commissieleden en collegeleden.


NB: De hoorzitting heeft plaatsgevonden op woensdag 10 oktober 2012.


Tijdens de agendacommissie van 16 oktober 2012 koppelt mevrouw De Smoker terug uit de Hoorzitting van de raad over het Ondernemersfonds welke afgelopen woensdag heeft plaatsgevonden. Hierbij is gebleken dat het belangrijk is dat de raad in commissieverband het draagvlak toetst voor dit fonds. Zij stelt voor een blok te organiseren over dit onderwerp op 20 november 2012 en in dit blok de onderzoeksvraag te formuleren. Deze onderzoeksvraag dient vervolgens bij het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) als opdracht te worden uitgezet. Met deze werkwijze kan de agendacommissie instemmen en op 20 november a.s. wordt hierover doorgepraat.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 juni 2012 20:15
Besluit:

De raad besluit de raadsinformatiebrief op verzoek van de fractie BVD door te geleiden naar de agendacommissie