Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 867106

Gemeente Dordrecht

Dossier - 867106

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 867106
Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2013 en jaarstukken 2011 GR Parkschap Nat. Park de Biesbosch
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 13-06-2012 18:41:59
Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2013 en jaarstukken 2011 GR Parkschap Nat. Park de Biesbosch
Programma Sport en recreatie
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 83 - Gemeenschappelijke regeling Natuur en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch"
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Aanspreekpunt telefoon 0787704978
Aanspreekpunt e-mail JH.de.Roo-Veulings@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S.L. Holstein, 078 770 4741
Datum B&W Besluit 12-06-2012
Gerelateerde zaak 810474
Datum verzending 14-06-2012
Agendacommissie 19-06-2012
Adviescommissie nvt
Raad 26-06-2012
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2013 en de jaarstukken 2011 van de Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch naar voren te brengen. Wij adviseren u een zienswijze op de begroting 2013 in te brengen vanwege de voorgestelde indexatie. Wij adviseren u geen zienswijze naar voren te brengen op de jaarstukken 2011.
Gepubliceerd 13-06-2012