Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 867106

Gemeente Dordrecht

Dossier - 867106

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 867106
Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2013 en jaarstukken 2011 GR Parkschap Nat. Park de Biesbosch
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 13-06-2012 18:41:59
Document Document type
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze op de begroting 2013 en jaarstukken 2011 GR Parkschap Nat. Park de Biesbosch Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Zienswijze ontwerpbegroting 2013 en jaarstukken 2011 GR Parkschap Nat. Park de Biesbosch. Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Brief Nationaal Park de Biesbosch aan de gemeenteraad over begroting 2013.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Brief aan Parkschap zienswijze begroting 2013 en jaarstukken 2011 Algemeen
Icoon voor documenttype toon_Aanvraag 803490 jaarstukken 2011.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 810474 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 820810 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze ontwerpbegroting 2013 en jaarstukken 2011 GR Parkschap Nat. Park de Biesbosch. Voorblad stukken