Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 867106

Gemeente Dordrecht

Dossier - 867106

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 867106
Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2013 en jaarstukken 2011 GR Parkschap Nat. Park de Biesbosch
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 13-06-2012 18:41:59
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 juni 2012 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 juni 2012 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 26 juni 2012.