Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 866198

Gemeente Dordrecht

Dossier - 866198

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 866198
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de Business Case University College Dordrecht
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 13-06-2012 12:19:44
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. Op verzoek van de fractie BVD wordt dit stuk bij de behandeling van de Kadernota betrokken.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Onderwijs) - dinsdag 26 juni 2012 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 3 juli 2012.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 juni 2012 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor één blok op 26 juni 2012.