Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 866087

Gemeente Dordrecht

Dossier - 866087

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 866087
Onderwerp Raadsgriffie: Jaarverslag 2011
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 14-06-2012 10:52:06
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2012 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan en bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 over de gevraagde resultaatbestemmingen te besluiten conform het Presidiumbesluit d.d. 26 april 2012 (zoals verwoord in de aanbiedingsbrief bij het jaarverslag).