Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 861608

Gemeente Dordrecht

Dossier - 861608

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 861608
Onderwerp Indienen zienswijze op de begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Jeugd
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 05-06-2012 11:39:07
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Indienen zienswijze op de begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Jeugd. Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze op de begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Jeugd. Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Indienen zienswijze op de begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Jeugd. Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Zienswijze raad Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Jeugd.doc Algemeen
Icoon voor documenttype Begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Jeugd Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 805380 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 815420 Raadsbesluit