Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 861608

Gemeente Dordrecht

Dossier - 861608

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 861608
Onderwerp Indienen zienswijze op de begroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Jeugd
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 05-06-2012 11:39:07
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 juni 2012 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel met een stemverklaring van de fractie D66.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - woensdag 20 juni 2012 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 26 juni 2012.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 juni 2012 18:15
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor twee blokken Dordtse Kamers op 20 juni 2012. Op verzoek van de portefeuillehouder wordt ingestemd met een toelichting van 10 minuten bij de start van de vergadering. Wel wenst de commissie de toelichting van tevoren reeds toegezonden te krijgen zodat zij hun reactie kunnen voorbereiden. Daarnaast ontvangt men graag de notitie van de portefeuillehouder met een antwoord op de gestelde vragen, zoals in de memo ook aangekondigd.