Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 861558

Gemeente Dordrecht

Dossier - 861558

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 861558
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2013 en kennisnemen van de TussenBalans
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 12-06-2012 12:39:59
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30
Besluit:

Er zijn 5 amendementen ingediend, waarbij de nummers A 1A en A 2 unaniem worden aangenomen (respectievelijk agendapunt 19 en 20); amendement nummer A 3A is met 23 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen (stemverklaring  BVD).
De nummers  A 1 en A 3 worden ingetrokken.


De kadernota 2013 is geamendeerd en vervolgens unaniem aangenomen.


Er zijn 24 (gewijzigde) moties ingediend.
Ingetrokken worden: M 1, M 6, M 6A, M 7, M 10, M 11, M 12, M 16, M 17, M 18.
Aangenomen worden: M 2 (VSP tegen, overige fracties (35) voor), M 5 (raadslid Van der Net tegen, overige leden (36) voor), M 6B (unaniem), M 7A (WEK, BVD, CDA (16) tegen, overige fracties (21) voor), M 8 (unaniem), M 9 (unaniem), M 10A (BVD en VVD tegen (17), overige fracties (20) voor, M 12A (BVD met stemverklaring (12) tegen, overige fracties (25) voor), M 13 (unaniem), M 14 (unaniem met stemverklaring BVD), M 15 (unaniem).
Verworpen worden: M 3 (BVD, CU/SGP, VSP (17) voor, overige fracties (20) tegen), M 4 (oppositie (18) voor, coalitie (19) tegen), M 18A (WEK (2) voor, overige fracties tegen).

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 juni 2012 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit de orde te bepalen conform voorstel zoals opgenomen bij agendapunt 5. De heer Hoogerduijn vraagt ieders aandacht voor het voeren van een politiek, kaderstellend debat. Hierin is geen ruimte voor technische vragen. Afgesproken wordt dat de raadsleden gedurende de vergadering elkaar hierop corrigeren mocht dat toch nog nodig zijn.