Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 861558

Gemeente Dordrecht

Dossier - 861558

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 861558
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2013 en kennisnemen van de TussenBalans
Aanspreekpunt J.H. de Roo-Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 12-06-2012 12:39:59
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 3 juli 2012 13:30
Status Aangenomen
Titel A 3 A Amendement Weerstandsvermogen 1.0
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit hiertoe de punten 2 en 3 van het besluit te veranderen in: 2. de kadernota 2013 vast te stellen met uitzondering van beslispunt 6 en het college de opdracht te geven tijdig bezuinigingsvoorstellen te presenteren waardoor de weerstandsratio in 2014 op het niveau van minimaal 1.0 komt. Hierbij kunnen de punten onder beslispunt 5 opnieuw geamendeerd worden om te komen tot de gestelde weerstandsratio. 3. de beslispunten 1t/m 8 uitgezonderd 6 vast te stellen en de voor de begroting hieruit voortkomende mutaties te laten verwerken in de begroting 2013
A 3 A Weerstandsvermogen 1.0.pdf
Status Ingetrokken
Titel A 3 Amendement Weerstandsvermogen 1.0
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit hiertoe de punten 2 en 3 van het besluit te veranderen in: 2. de kadernota 2013 vast te stellen met uitzondering van beslispunt 6 en het college de opdracht te geven bij de begroting 2013 bezuinigingsvoorstellen te presenteren waardoor de weerstandsratio in 2014 op het niveau van minimaal 1.0 komt. Hierbij kunnen de punten onder beslispunt 5 opnieuw ter discussie worden gesteld om te komen tot de gestelde weerstandsratio. 3. de beslispunten 1t/m 8 uitgezonderd 6 vast te stellen en de voor de begroting hieruit voortkomende mutaties te laten verwerken in de begroting 2013
A 3 Weerstandsvermogen 1.0.pdf